Roslingsvägen 17
435 39 Mölnlycke

PRIVAT

HÖNEKULLA EL hjälper hem och hushåll med allt inom el.
Det kan vara så enkelt som att montera ett vägguttag, till en nyproduktion av ett ”Intelligent” hus med KNX styrning.

 

 

VI UTFÖR ELINSTALLATIONER I SAMBAND MED:

 • Nybyggnation
 • Tillbyggnation
 • Ombyggnation
 • Renovering, tex byte av kök eller förändring i badrum
 • Elbesiktning – (EIO Eltest) en säkerhetskontroll, tex vid husköp
 • Felsökning och reparationer
 • Förläggning av värmegolv
 • Byte av central/ installation av jordfelsbrytare
 • Jordning av lägenhet/villa
 • Installation av larm, data, tele
 • Installation av åskskydd
 • Markisinstallationer
 • Belysningsarbeten i mark, fasad och trädgård

EIO ELTEST

Hur säkert är ditt boende?
Elinstallationer är en färskvara och det borde vara en självklarhet att se över dem regelbundet.
EIO ELTEST är en grundlig elbesiktning som ger dig besked om säkerheten och den tekniska statusen på ditt boende.
Du får ett protokoll som tydligt visar om boendet uppfyller gällande föreskrifter. Upptäcks problemområden hjälper vi dig självklart att förbättra/undanröja dessa. När eltestet är utfört och eventuella fel är åtgärdade får du ett kvalitetsbevis på fastighetens goda elstandard och en skylt som placeras på gruppcentralen. Kvalitetsbeviset är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas.

Läs mer

ROT-AVDRAG

Våra tjänster är berättigade för rotavdrag. Detta betyder att du får 30 % avdrag på arbetskostnaden för utfört arbete. Maximalt avdrag (rot och rut) per år och person är 50 000 kronor.

Du som köper rottjänster ansöker inte själv om rotavdraget utan det hjälper vi till med. Viktigt att veta är att det finns en del villkor som behöver uppfyllas för att du som kund ska kunna ta del av avdraget.
Här listar vi de mest grundläggande:

 • Svensk medborgare över 18 år
 • Du måste själv äga bostaden
 • Du kan endast få avdrag om bostaden är äldre än 5 år

Läs mer